Od individualne do institucionalne odgovornosti: unapređenje kvalitete mentalnog zdravlja studenata i iskustva studiranja

Authors

Amela Dautbegović, University of Sarajevo, Faculty of Philosophy / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet; Mirna Marković, University of Sarajevo, Faculty of Philosophy / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet; Emina Dedić Bukvić, University of Sarajevo, Faculty of Philosophy / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet; Mirzeta Brkić, University of Sarajevo, Faculty of Islamic Studies / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka; Ahmed Čolić, University of Sarajevo, Faculty of Islamic Studies / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka; Aid Smajić, University of Sarajevo, Faculty of Islamic Studies / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka

Keywords:

mentalno zdravlje studenata, visokoobrazovni kontekst, stres, depresija, anksioznost, kompetencije nastavnika, poslovanje visokoobrazovnih institucija

Synopsis

Publikacija Od individualne do institucionalne odgovornosti: unapređenje kvalitete mentalnog zdravlja studenata i iskustva studiranja nastala je nakon realiziranog istraživačkog projekta pod nazivom Psihosocijalne odrednice depresivnosti, anksioznosti i stresa kod studenata, a napisana je od strane grupe autora (univerzitetskih nastavnika i saradnika iz područja psihologije i pedagogije), s namjerom da se aktueliziraju tri važna područja u akademskom kontekstu, a to su: mentalno zdravlje studenata – detektovanje neprijatnih emocionalnih stanja i smjernice za preventivne i intervencijske mjere; poslovanje visokoobrazovnih institucija u funkciji osiguranja kvalitetnijeg iskustva studiranja; kompetencije nastavnika ključne za postizanje kvalitetnijeg nastavnog i naučno-istraživačkog rada koje će doprinijeti unapređenju kvalitete prilagodbe studenata u obrazovnom kontekst. Iako prvenstveno namijenjena studentima i nastavnicima u visokoobrazovnom kontekstu, ova knjiga može biti korisna svim akterima u obrazovnom procesu i kreatorima obrazovne politike.

Chapters

 • Anksioznost
  Mirzeta Brkić
 • Stres
  izvori, reakcije i suočavanje
  Ahmed Čolić, Aid Smajić
 • Depresija
  Amela Dautbegović
 • Integriranje marketinške koncepcije u poslovanje visokoobrazovnih institucija u funkciji osiguranja kvalitetnijeg iskustva studiranja
  Mirna Marković
 • Okvir ključnih kompetencija nastavnika za nastavni i naučno-istraživački rad u akademskom okruženju
  Emina Dedić Bukvić
 • Indeks pojmova
 • O autorima

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-9926-491-14-7