Deutsch in Bosnien-Herzegowina

Authors

Sanela Mešić (ed)
University of Sarajevo, Faculty of Philosophy
Hermann Scheuringer (ed)
Universität Regensburg

Synopsis

U periodu od 22. do 24. marta 2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Istraživačkim centrom DiMOS sa Univerziteta u Regensburgu održana je osnivačka konferencija Društva germanista u Bosni i Hercegovini. Učestvovali su germanisti iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Austrije. Zbornik sadrži 16 radova. Svi radovi su prošli dvostruku slijepu recenziju.  Autorica prvog rada objavljenog u zborniku je Maria Thurmair sa Univerziteta u Regensburgu. Maria Thurmair piše o njemačkom jeziku na univerzitetima. U svom radu ona ističe koliko je bitno da se u obzir uzme individualna motivacija za učenje njemačkog jezika. Radovi koji slijede bave se kontaktnom lingvistikom. Hermann Scheuringer, također profesor na Univerzitetu u Regensburgu, istražuje nepoznate dijelove historije njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini. Autorice Nikolina Pandža, Senka Marinčić i Ružica Zeljko-Zubac su kao temu za svoj rad izabrale code-switching, a Nedad Memić se bavi statusom njemačkih posuđenica u savremenom bosanskom jeziku. Autorice Aldina Šerifović i Meliha Hrustić izučavaju interferencije kod polaznika čiji je nivo poznavanja njemačkog jezika B1 i B2, a Sanela Mešić i Minka Džanko interferencije kod studenata germanistike. Naredna dva rada se bave govornim jezikom. Erminka Zilić poredi poštapalice u njemačkom i bosanskom jeziku, a Alma Halidović i Zerina Rizvić govor muškaraca i žena. Wilhelm Oppenrieder sa Univerziteta u Münchenu detaljno izučava njemačke padeže i njihove semantičko-sintaktičke funkcije. Zbornik sadrži i radove o jeziku u novinama. Amela Ćurković piše o naslovnicama u online izdanjima novina, a Alma Čović-Filipović u svom radu analizira diskurs o aneksiji Bosne i Hercegovine. Metodikom nastave njemačkog jezika bave se Sanja Radanović (koja piše o historiji učenja njemačkog jezika u našoj zemlji), Lara Hedžić (koja analizira na koji način su predstavljene zemlje njemačkog govornog područja u udžbenicima njemačkog jezika u BiH), te Zlata Maglajlija (koja piše o mogućnostima i granicama upotrebe digitalnih medija u nastavi njemačkog jezika u Kantonu Sarajevo). Mersiha Škrgić u svom radu analizira funkciju kamere u jednom romanu Thomasa Glavinica, a Ivica Petrović putopise u kojima se piše o Sarajevu.

 

Chapters

 • Vorwort
 • Deutsch in der Welt – Deutsch in Bosnien-Herzegowina
  Maria Thurmair
 • Bosniens rudimentärster Kontakt mit dem Deutschen – Die Posavina als Nachhut der großen Schwabensiedlung
  Hermann Scheuringer
 • Zum Code-Switching in der Sprache der herzegowinischen Gastarbeiter im Werk Legende o rodijaku ûipi
  Senka Marinčić, Nikolina Pandža, Ružica Željko-Zubac
 • Die Stellung des deutschen Transfergutes in der bosnischen Gegenwartssprache
  Nenad Memić
 • Einfluss des Bosnischen auf den Erwerb des Deutschen am Beispiel von Schreibaufgaben auf dem B1- und B2-Sprachniveau
  Meliha Hrustić, Aldina Šerifović
 • Analyse der Fehler in Übersetzungen von isolierten Satzgefügen der Germanistikstudierenden an der Universität Sarajevo
  Sanela Mešić, Minka Džanko
 • Einige Überlegungen zum Gebrauch von Füllwörtern in der deutschen und bosnischen Sprache
  Erminka Zilić
 • Gehört Frauensprache einer anderen Sprachwelt an? Zu den Unterschieden im Sprachgebrauch von Männern und Frauen
  Zerina Hadžić, Alma Halidović
 • Die deutschen Kasus und ihre semantisch-syntaktischen Funktionen
  Wilhelm Oppenrieder
 • Syntaktische Struktur der Schlagzeilen Ein kontrastiver Vergleich
  Amela Ćurković
 • Wertende Referenz im historischen Diskurs über die Annexion Bosnien-Herzegowinas
  Alma Čović-Filipović
 • Die Geschichte des Deutschlernens in Bosnien und Herzegowina bis 1941
  Sanja Radanović
 • Das Bild der deutschsprachigen Länder in ausgewählten DaF-Lehrwerken in Bosnien-Herzegowina
  Lara Hedžić
 • Der Einsatz von digitalen Medien im DaF-Unterricht im Kanton Sarajevo: Möglichkeiten und Grenzen
  Zlata Maglajlija
 • Die Funktion der Kamera im Roman Der Kameramörder von Thomas Glavinic
  Mersiha Škrgić
 • Sarajevo – Museum der europäischen Geschichte
  Ivica Petrović
 • Angaben zu den AutorInnen

Downloads

Download data is not yet available.

Published

April 4, 2019

Details about the available publication format: Front Back Material

Front Back Material

ISBN-13 (15)

978-9958-625-77-0

Physical Dimensions

25cm